Chào mừng Đại hội Đảng Tỉnh Thái Bình lần thứ XX!

Cảm ơn các em trong đội văn nghệ trường Tiểu học Hoàng Diệu đã góp một phần nhỏ bé vào chương trình văn nghệ đặc sắc, mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thái Bình lần thứ XX!