ĐA DẠNG HÓA HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH COVID 19 TRONG TRƯỜNG HỌC

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, trường tiểu học Hoàng Diệu - thành phố Thái Bình xác định tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần cùng các cấp, các ngành ở địa phương và toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế đến mức tối đa sự lây lan của dịch trong nhà trường, đảm bảo an toàn cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Mặc dù tại thời điểm này học sinh tạm dừng đến trường song nhà trường vẫn chỉ đạo cán bộ, giáo viên  đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp tuyên truyền đến phụ huynh và các em học sinh những cách thức phòng chống dịch Covid 19. Một trong những hoạt động tuyên truyền hiệu quả là chia sẻ bài thơ  "Phải luôn cảnh giác!" của cô giáo Nguyễn Thị Thắm giáo viên trường Tiểu học Mĩ Hưng - Thanh Oai - Hà Nội trên nhóm zalo của phụ huynh các lớp, trang fanpage của nhà trường. Nhiều lớp, giáo viên chủ nhiệm còn chọn bài thơ này cho học sinh luyện đọc, quay video gửi giáo viên và nhóm lớp.

 Với cách làm này, bài thơ mang thông điệp thiết thực về công tác phòng chống dịch, gần gũi với học sinh tiểu học, dễ thuộc, dễ nhớ, nhanh chóng được lan tỏa trong học sinh và phụ huynh, có tác dụng giáo dục cao, hiệu quả trong những ngày cao điểm chống dịch.