TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THÁI BÌNH

Tập huấn chương trình giáo dục địa phương Thái Bình

Thực hiện công văn số 273/SGD DT-GDTH ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thái Bình và công văn số 107/GĐ ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình về việc giới thiệu Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 và khung chương trình giáo dục địa phương Thái Bình.

Sáng ngày 10-4-2021, Ban giám hiệu, các tổ trưởng và giáo viên khối 1 của trường tiểu học Hoàng Diệu thành phố Thái Bình tham gia tập huấn đông đủ và tích cực.